Een adviseur die aangesloten is bij Home Invest stelt u als klant centraal en kijkt naar uw financiële positie, uw risicobereidheid, uw kennis, uw ervaring en uw doelstellingen. De adviseur heeft de beschikking over meer dan 25 aanbieders om onafhankelijk te kunnen bemiddelen.

De adviseur inventariseert, registreert, informeert en adviseert. Dit alles voor zover relevant is voor het advies wat u wenst. Zij dienen zich te conformeren aan de Wft (Wet financieel toezicht).

De Home Invest adviseurs bieden u een toegevoegde waarde die tijd en geld kost, maar die u een zorgeloos leven en financiële rust bezorgen. Wij ondersteunen onze adviseurs op het gebied van opleidingen, workshops, advies, verwerking en administratie. Home Invest biedt ook een zeer breed aanbod aan aanbieders om een goede vergelijking te kunnen maken van het passende product.

Dankzij onze ondersteuning heeft uw adviseur meer tijd over voor u. De Home Invest adviseurs voldoen aan een strenge gedragscode en worden gecontroleerd op hun vakbekwaamheid. Ze werken volledig transparant en zonder enig provisiebelang. Het advies dient altijd te passen bij uw wensen en doelstellingen.

Zoek uw lokale adviseur op Advieskeuze.nl.