Skip links

Tips van de maand: mei 2024

In deze rubriek delen wij handige tips, om ervoor te zorgen dat jouw hypotheekaanvraag sneller geaccepteerd wordt en wijzen we je op mogelijkheden van onze geldverstrekkers die je wellicht nog niet wist.

Let op met de werkgeversverklaring

Gebruik vanaf 1 mei enkel nog het NHG model 2024-1 versie 2.0. Deze is voortaan verplicht, zowel bij een NHG als (bijna altijd) ook bij een niet-NHG aanvraag. 

Het verschil ten opzichte van model 2024-1 versie 1.0? Nu kun je nu ook een flexibel budget als onderdeel van het inkomen opnemen, zodat het meetelt in het toetsinkomen.

Veel bedrijven hebben een werkgeversverklaring in hun eigen stijl. Deze kan voor NHG gebruikt worden als de teksten inclusief soorten voetnoten gelijk zijn aan de teksten zoals op het model NHG zijn weergegeven.

BLG Bespaarhypotheek met Energiebespaarplan Plus

Met de Bespaarhypotheek van BLG Wonen kun jij je klanten laten besparen op hun hypotheekrente. Klanten die een woning met energielabel A of B kopen, kunnen profiteren van lagere rentetarieven en een aantal aantrekkelijke hypotheekvoorwaarden.

Nieuw is dat je de Bespaarhypotheek kunt combineren met het Energiebespaarplan Plus van Susteen. Hierdoor kunnen klanten bij aankoop of verbouwing van hun bestaande woning direct profiteren van de rente die hoort bij het te behalen toekomstig energielabel.

Een energieadviseur van Susteen gaat langs bij het onderpand van je klant om de wensen te bespreken en om te beoordelen welke energiebesparende maatregelen er genomen kunnen worden. Jouw klant ontvangt vervolgens een Energiebespaarplan Plus dat bestaat uit een overzicht van de kosten, besparingen en de maatregelen die nodig zijn om de woning te verduurzamen. Ook ontvangt je klant een vrijblijvende offerte voor het uitvoeren van deze maatregelen door Susteen.

In het Energiebespaarplan Plus wordt de garantie gegeven dat het gewenste energielabel wordt behaald, als de klant alle energiebesparende maatregelen uit het plan laat uitvoeren.  Na het behalen van het energielabel registreert Susteen deze ook direct bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 

Met vriendelijke groet,
Team Home Invest

Explore
Drag