Skip links

Tips van de maand: april 2024

In deze rubriek delen wij handige tips, om ervoor te zorgen dat jouw hypotheekaanvraag sneller geaccepteerd wordt en wijzen we je op mogelijkheden van onze geldverstrekkers die je wellicht nog niet wist.

Wijziging Verhuisregeling Obvion

Klanten hebben per heden maar liefst 18 maanden de tijd tussen het aflossen van de oude hypotheek en het passeren van de nieuwe hypotheek. Belangrijk hierin is dat klanten de Verhuisregeling uiterlijk 1 werkdag voor het aflossen van de hypotheek melden.  

Verder kunnen beide geldnemers bij echtscheiding gebruik maken van de Verhuisregeling. Ze maken zelf een verdeling. Óók als eentje in de woning blijft. 

Klik hier voor alle informatie over de Verhuisregeling van Obvion

Volledig meenemen BBL inkomen bij Attens

Heeft uw klant meer dan de helft van een opleiding Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) binnen zorg en welzijn afgerond? En bouwt uw klant pensioen op bij Pensioenfonds Zorg & Welzijn (PFZW)? Dan telt het huidige inkomen mee bij het aanvragen van een hypotheek. Deze moet samen met een partner worden aangevraagd en waarbij het inkomen van de partner hoger is. Een nieuwe hypotheek met NHG is niet mogelijk.

En wist je dat het bij Attens mogelijk is om de ouders mee te laten tekenen? Attens biedt hiermee een uitkomst voor klanten die aan het begin van hun carrière staan en nog net niet genoeg verdienen om de hypotheek voor de gewenste woning te krijgen.

Klik hier voor de acceptatiegids van Attens

Wijzigingen ABN AMRO 30% regeling, WAO en Duurzaam Wonen Hypotheek

30% regeling

Vanaf 1 januari 2024 vallen expats onder de nieuwe regeling. De eerste 20 maanden mogen zij 30% van hun inkomen vrijstellen van belasting, de volgende 20 maanden 20%, en de laatste 10 maanden 10% van hun inkomen. Of een klant onder de oude of de nieuwe regeling valt, hangt af van het moment dat de beschikking door de Belastingdienst is afgegeven.

Deze nieuwe regeling heeft gevolgen voor de bepaling van het inkomen bij een hypotheekaanvraag. Voor 1 januari 2024 mocht het toetsinkomen met factor 1,12 vermenigvuldigd worden over de (restant) looptijd van de 30%-regeling. Sinds 1 januari 2024 mag de 30%-regeling voor de resterende duur meetellen en moet dit toetsinkomen worden vastgesteld op basis van het bruto jaarsalaris vermenigvuldigd met factor 1,06.

WAO

Per heden neemt ABN AMRO voor klanten die een WAO-uitkering ontvangen, 100% van dit WAO-inkomen mee als toetsinkomen. Er is niet langer sprake van onderscheid op basis van het percentage arbeidsongeschiktheid.

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is een wet bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig) in hun onderhoud kunnen voorzien. Vanaf 1-1-2006 is de WAO opgevolgd door de Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De oude wet bestaat vanaf die datum alleen nog voor mensen die al een WAO-uitkering ontvangen

Duurzaam Wonen Hypotheek

ABN AMRO heeft de Duurzaam Wonen Hypotheek verbeterd. Hierbij de belangrijkste verbeteringen op een rij:

  • De looptijd is verruimd naar maximaal 30 jaar.
  • Keuze voor iedere rentevaste periode van 1 tot en met 20 jaar.
  • Nu ook in combinatie met huisbankkorting.
  • Rentemiddelen, renteafkoop en renteherziening voortaan mogelijk.
  • Het leningdeel van de Duurzaam Wonen Hypotheek telt niet mee bij de bepaling van de tariefklasse van de overige hypotheekdelen.
  • Extra aantrekkelijke rentetarieven tot 1 mei 2024.

Klik hier voor meer informatie over de Duurzaam Wonen Hypotheek

Kopie ID niet meer nodig met OcktoID bij NIBC

Met OcktoID kunnen klanten zich per heden met de Ockto-app eenvoudig en veilig digitaal identificeren via iDIN en de BasisRegistratie Personen (BRP). Een kopie van het identiteitsbewijs is daarmee niet meer nodig voor identificatie. Met deze toevoeging is NIBC een van de eerste geldverstekkers die een volgende stap zet met digitale identificatie. 

Klik hier voor meer informatie

Met vriendelijke groet,
Team Home Invest

Explore
Drag