Skip links

Standaard stukken route NEO Hypotheken mogelijk vanaf 16-10

Nieuw! Standaard stukken route

Na vele gesprekken met intermediairs de afgelopen 6 maanden, in aanloop naar de Neo Hypotheken live gang en daarna, is gebleken dat brondata niet voor elke hypotheekaanvraag past. Daarom accepteert Neo Hypotheken per 16 oktober ook de standaard stukken route, zoals een loonstrook en werkgeversverklaring voor onderbouwing van het toetsinkomen, jaaropgaven, een toekenningsbesluit of schriftelijke verklaring bij een uitkering etc. Ook zullen wij hiermee een hybride vorm van hypotheekaanvragen faciliteren, dus digitale bronnen i.c.m. reguliere stukken. 

Zie onze nieuwe gids versie 1.6.2 op onze adviseurpagina: Acceptatiegids Neo Hypotheken 

Waarom Neo Hypotheken graag data van de bron gebruikt

Als dochterbedrijf van een online bank, willen bij Neo Hypotheken uiteraard graag het hypotheekaanvraag proces digitaler, sneller en minder omslachtig maken. Vandaar dat we het gebruik van data van de bron maximaal ondersteunen. De belangrijkste voordelen die we daarvan zien zijn:

 • Betere kredietbeoordeling: door direct op actuele gegevens een grondige kredietbeoordeling uit te voeren. Hierbij geeft het rentevoorstel al grote zekerheid van financiering (met IBL feitelijk leen garantie op inkomen).
 • Snellere goedkeuring: actuele, digitale financiële gegevens kunnen volledig automatisch worden verwerkt, waardoor het goedkeuringsproces soepeler en efficiënter verloopt.
 • Minder kans op afwijzing: onnauwkeurige of verouderde informatie kan leiden tot afwijzing van documenten en zelfs een hypotheekaanvraag. Door actuele en correcte gegevens te verstrekken, minimaliseren we het risico van afwijzing.

Nog even de unieke items van het Neo Hypotheken product op een rij:

 • Rentevoorstel op basis van actuele gegevens, bij insturen van AX met brondata. Hierdoor snel duidelijkheid voor de klant en weinig tot geen extra stukken nodig
 • T/m 90% LTV is een desktop taxatierapport toegestaan, ook om de overbrugging mee te onderbouwen
 • Automatische rentedaling met aflossing hypotheek
 • Non-NHG risicoklassen kunnen ook o.b.v. WOZ beschikking tussentijds worden aangepast
 • Langere overbrugging mogelijk van 30 maanden
 • 100% vergoedingsvrij aflossen uit eigen middelen en tot 25% met geleend geld; over de oorspronkelijke hypotheekschuld per jaar
 • Versimpelde verhuisregeling: zowel voor als na verkoop van de huidige woning blijft de rente op de oude, nog niet afgeloste lening ongewijzigd (geen OVK tarief)
 • Naast IBL kan het toetsinkomen ook middels een recente loonstrook en werkgeversverklaring of Arbeidsmarktscan aangetoond worden. Hierbij wordt voor het toetsinkomen uitgegaan van de laagste van (1) de verdiencapaciteit uit de Arbeidsmarktscan of (2) het inkomen conform IBL/loonstrook + werkgeversverklaring
 • Zowel tijdelijk dienstverband met als zonder intentieverklaring beschouwen wij als inkomen uit een flexibele arbeidsrelatie waarvan het toetsinkomen gebaseerd wordt op een gemiddeld inkomen van de afgelopen 3 kalenderjaren
 • Hypotheek aanvragen en afsluiten met familie is toegestaan
 • Nieuwbouw mag ook in eigen beheer zolang er een waarborgcertificaat is afgegeven door een aannemer / projectontwikkelaar aan wie de Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend
 • Volledige ondersteuning van klant en adviseur in beheer via MijnHypotheekOnline & de E-adviseur portal
 • Data delen door de gehele keten via E-adviseur en in de nabije toekomst middels het IA/IX bericht. Elke intermediaire klant tekent een formulier om na afsluiten hypotheek actief data te delen met de adviseur.
Explore
Drag