Skip links

Belangrijk: regel uw eigen sub-aanstelling bij ABN AMRO

Beste adviseur,

Indien uw aanvragen voor ABN AMRO via ons lopen is dit een belangrijke mail. Lees deze daarom dan goed door.

Voorheen hadden wij als service provider bij ABN AMRO één algemene aanstelling. Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving op het gebied van client due diligence (CDD) dienen wij voor u als onderliggend advieskantoor een aparte aanstelling aan te vragen.

Klik op deze link om uw aanstelling aan te vragen.

Let op: er wordt gevraagd om aan te geven wie u heeft uitgenodigd om de vragenlijst in te vullen. Hier dient u ”de organisatie waarbij ik ben aangesloten” aan te vinken. Bij de organisatie waarbij uw kantoor is aangesloten dient u ”Home Invest” te selecteren.

Voor alle nieuwe aanvragen vanaf 1-2-2023 geldt dat deze niet meer middels de algemene aanstelling kunnen lopen. Vanaf deze datum zal uw onderliggende aanstelling geregeld moeten zijn alvorens u nieuwe aanvragen bij ABN AMRO kunt indienen via ons. Er verandert verder dus niets aan de werkwijze voor aanvragen bij ABN AMRO.

Na het aanvragen van de aanstelling kan ABN AMRO documenten bij u opvragen. Houd hier rekening mee.

Met vriendelijke groet,

Team Home Invest

Explore
Drag