Domivest

Over Domivest

Domivest is in 2017 opgericht. Domivest biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur middels de Verhuurhypotheek. Domivest streeft een transparant product na, waarbij snelheid van acceptatie een van onze speerpunten is. Domivest werkt samen met een aantal partners die zeer veel ervaring hebben op het gebied van kredietacceptatie, leningadministratie- en beheer.

Domivest biedt hypothecaire financieringen aan voor één of meerdere woningen bestemd voor de verhuur middels de Verhuurhypotheek. De Verhuurhypotheek van Domivest is niet bestemd voor ‘Consumenten’ zoals bedoeld in de Wft, maar uitsluitend aan professionele partijen.

Het Product

Domivest verstrekt hypothecaire financieringen tussen EUR 100.000,- en EUR 1.500.000,-. Het onderpand moet altijd één of meerdere verhuurde of te verhuren woningen zijn. Een gedeelte van het onderpand mag bestaan uit niet-woningen (bijvoorbeeld een winkel). Domivest verstrekt financieringen tot een maximale LTV (de hoogte van de financiering gedeeld door de waarde van het onderpand in verhuurde staat) van 80%. Het gedeelte van de LTV boven 60% moet binnen 10 jaar lineair worden afgelost.

Aanvraagproces.

Wanneer u een aanvraag voor Domivest heeft, kunt u deze per mail (zakelijk@homeinvest.nl) met het aanvraagformulier bij ons indienen. Na ontvangst zullen wij deze verwerken en beoordelen of uw aanvraag passend is voor het product van Domivest. Past de aanvraag bij de Domivest dan ontvangt u van ons een digitale stukkenlijst welke via een beveiligde omgeving gevuld kan worden. Na dat wij het complete dossier digitaal hebben ontvangen, zullen wij uw aanvraag beoordelen en daar waar nodig aanvullende stukken opvragen. Bij akkoord van uw dossier wordt deze voor het verkrijgen van het rente aanbod doorgezet aan Domivest. De definitieve beoordeling en acceptatie blijft Domivest verzorgen.

Wat kost een Domivest aanvraag.

De kosten van een aanvraag via Homeinvest Zakelijk bedragen EUR 749,- vrij van B.T.W. per kadastrale inschrijving en dienen bij het ontvangen van het rente aanbod te worden voldaan.

Niet door gaan of vervallen van het rente aanbod.

Indien er, om welke reden dan ook, geen gebruik wordt gemaakt van de bindende offerte of deze komt te vervallen, dan vindt er geen creditering van de aanvraagkosten plaats.

Mijn aanvraag past niet bij het product van Domivest.

Niet alle aanvragen passen bij het aanbod van Domivest, door samen te werken Homeinvest Zakelijk heeft u gelukkig meer opties.    Mocht uw aanvraag niet passen bij Domivest dan zullen wij u tijdig informeren en de andere opties voor uw klant met u doorspreken.

Samenwerken

Bent u intermediair en heeft u een aanvraag voor een belegging in residentieel vastgoed, dan kunt u via Homeinvest Zakelijk gebruik maken van de Domivest Verhuurhypotheek. Omdat uw aanvraag via Homeinvest Zakelijk verloopt heeft u geen directe samenwerkingsovereenkomst nodig met Domivest. Homeinvest Zakelijk verzorgt voor Domivest het aanvraagproces.

Om gebruik te kunnen maken van deze dienst hebben wij een aantal gegevens van uw kantoor nodig.

Wat hebben wij nodig:

  • Recent Uittreksel KVK
  • Kopie ID Bewijs van de bestuurders en tekenbevoegde
  • Kopie van uw Beroepsaansprakelijkheidsverzekeringspolis

Na dat wij deze stukken hebben ontvangen, zullen wij contact met u opnemen om de dienstverlening van Homeinvest Zakelijk door te spreken en ontvangt u van ons een samenwerkingsovereenkomst.

Website

Domivest

Documentatie