Skip links

2024: Nieuwe normen en gewijzigde acceptatievoorwaarden

Net als ieder jaar veranderen in het nieuwe jaar de toets- en leennormen weer. Ook passen verschillende geldverstrekkers wijzigingen toe in hun individuele acceptatiebeleid.

Onderstaand hebben we de belangrijkste algemene wijzigingen opgesomd.

  • De NHG-grens gaat in 2024 naar € 435.000 en i.c.m. energiebesparende voorzieningen naar € 461.100.
  • Een studielening wordt in 2024 meegewogen a.h.v. de actuele maandlast. Dit is dan niet meer een percentage van de oorspronkelijke studieschuld zoals in 2023.
  • De werkgeversverklaring is gewijzigd en in (bijna) alle gevallen verplicht voor dossiers die vanaf 1 januari 2024 beoordeeld worden. De nieuwe werkgeversverklaring is te vinden op de website van NHG en Home Invest.
  • Het energielabel heeft in 2024 grote invloed op de leencapaciteit. Bij geen of een slecht energielabel zal de leencapaciteit bij een gelijk inkomen in 2024 flink dalen t.o.v. 2023. Zie onderstaand overzichtje.

De individuele wijzigingen van geldverstrekkers hebben we in onderstaande tabel verwerkt.

ABN AMRO
Desktop taxatiePer heden kunnen klanten bij ABN AMRO de Calcasa Desktop Taxatie ook gebruiken voor het aanvragen van nieuwe hypotheken. Eerder kon dit alleen bij een verhoging of aanpassing van de lopende hypotheek of voor een Overbruggingslening. Een Desktop Taxatie is mogelijk bij hypotheken tot € 750.000.
BLG Wonen
Desktop taxatiePer heden kunnen klanten bij BLG Wonen tot 90% marktwaarde gebruikmaken van de Calcasa Desktop Taxatie.
ING
OHA Per heden geldt bij ING een tijdelijk gewijzigd proces voor het indienen van een Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid (OHA) zonder verhoging. Aanleiding zijn de nieuwe hypotheeknormen die niet verwerkt kunnen worden in de huidige sheet Toets Haalbaarheid. De huidige sheet Toets Haalbaarheid wordt vervangen door 2 nieuwe documenten binnen het aanvraagproces, te weten:
•             NHG Beheertoets
•             Documentenlijst OHA voor de benodigde documenten
Er wordt gewerkt aan een definitieve oplossing om de Toets Haalbaarheid te vervangen.
Munt
IBLPer heden kan het toetsinkomen bij Munt bepaald worden middels Inkomensbepaling Loondienst (IBL).
Woonfonds
2-1-3 methode vervaltDeze acceptatieregel was bedoeld om tijdelijk tegenvallende inkomsten van zelfstandigen tijdens de coronaperiode op te vangen. Inmiddels is de regeling overbodig geworden, dus deze is vervallen per 1 januari 2024.
RVP 20 en 30 jaar vervallenVoor nieuwe klanten vervalt de mogelijkheid om te kiezen voor een rentevastperiode van 20 of 30 jaar.
Explore
Drag