Beste adviseur,

BLG Wonen heeft per 1 oktober een aantal beleidswijzigingen doorgevoerd voor nieuwe aanvragen vanaf deze datum. Onderstaand de belangrijkste:

  • We maken een uitzondering op de BKR-regels voor bestaande klanten.
  • We voegen de regels voor de Desktop Taxatie (Calcasa) toe, die sinds 19 september gebruikt kan worden. Een WOZ-taxatieverslag is niet meer mogelijk.
  • We passen de regels voor nieuwbouw in eigen beheer aan.
  • We veranderen het moment waarop we een woning als definitief verkocht zien.

 

Lopende aanvragen
De nieuwe regels gelden voor alle aanvragen met een aanvraagdatum vanaf 1 oktober. Heeft de klant voordeel van een wijziging? Dan mag de wijziging ook voor lopende aanvragen worden toegepast die voor 1 oktober zijn ingediend.

 

Paragraaf 2.2 Betaalgedrag
We maken een uitzondering voor bestaande klanten met 1 herstelde of afgeloste A- of A1-codering
In de nieuwe regels is opgenomen dat 1 herstelde of afgeloste A- of A1-codering mogelijk is voor bestaande klanten die een onderhandse verhoging of vervolglening willen afsluiten. Voor bestaande klanten is nu een uitzondering mogelijk, als zij een lening aanvragen vanwege relatiebreuk, dringend noodzakelijk onderhoud of verduurzaming. De onderhandse verhoging of vervolglening moet volledig worden gebruikt voor deze doelen. De eerdere aanscherping leidde in specifieke gevallen tot lastige situaties voor bestaande klanten. Daarom voegen we deze uitzondering nu toe.

 

Paragraaf 2.3.12 Inkomen uit verhuur
Maximaal 4 verhuurde huizen in bezit 
Heeft de aanvrager inkomen uit verhuur? Dan accepteren we dit als de aanvrager maximaal 4 verhuurde huizen in bezit heeft. Het maakt daarbij niet uit of de huizen gefinancierd zijn met een hypotheek of dat het inkomen nodig is voor de financiering. Als iemand meer dan 4 huizen verhuurt, kan de Belastingdienst dit inkomen zien als winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden. Het lijkt dan meer op inkomen uit werk dan inkomen uit beleggen. Om die reden stellen we een maximum.

 

Paragraaf 3.1.3 Recreatiewoningen
Fictieve woonlast bij aankoop recreatiewoning
Heeft de aanvrager geen woonlasten, om een andere reden dan een hypotheekvrije woning? Bijvoorbeeld als de aanvrager inwonend is bij iemand anders. Dan hanteren we fictieve woonlasten. Deze passen we aan van een vast bedrag (€ 500) naar de liberalisatiegrens (€ 763,47 in 2022). Dit is de grens tussen sociale- en vrije huursector. Je vindt de actuele grens op de website van de Belastingdienst. Door de fictieve woonlasten te koppelen aan de liberalisatiegrens, wordt het bedrag jaarlijks automatisch geïndexeerd door de Rijksoverheid. Er werd al rekening gehouden met fictieve woonlasten, maar dit was nog niet vermeld in de acceptatiegids. Om nieuwe vragen over de fictieve woonlasten te voorkomen, nemen we deze regel nu op.

 

Paragraaf 3.1.4 Nieuwbouwhuizen in eigen beheer
We passen de regels voor nieuwbouw in eigen beheer aan:

  • Een overschrijding van de annuïtaire toetslast is niet meer toegestaan.
    Klanten moeten professionele partijen raadplegen bij het opstellen van een kostenbegroting.
  • We houden rekening met potentiële kostenstijging op basis van de aanneemovereenkomst.
  • Een waarborgcertificaat of afbouwgarantie is verplicht. De bankgarantie vervalt als optie.
  • Bouwen zonder waarborg of afbouwgarantie is alleen onder voorwaarden mogelijk.

Zo zorgen we ervoor dat aanvragers voldoende weerbaar zijn bij hogere kosten en mogelijke tegenslagen beter op kunnen vangen. De bouwkosten stijgen en de verwachting is dat dit in 2023 en 2024 doorzet. We zien dat aannemers niet meer uitkomen met eerder afgesproken kosten voor de bouw van een woning. De hogere kosten worden doorberekend aan de klant en zorgen voor een toenemend aantal faillissementen in de bouwsector.

 

Paragraaf 3.2 Bepaling van de marktwaarde
Desktop Taxatie toegevoegd en WOZ-taxatieverslag verwijderd
Sinds 19 september is het mogelijk om een Desktop Taxatie aan te leveren en zijn we gestopt met het accepteren van het WOZ-taxatieverslag bij nieuwe aanvragen en hypotheekwijzigingen.

 

Paragraaf 4.1.3 en 4.1.4 en 4.2.3 Aanpassen definitie
Wanneer is een huis verkocht? Definitie is aangescherpt
De woningmarkt verandert. De kans dat een woning langer te koop staat of de koop alsnog ontbonden wordt na het tekenen van een koopovereenkomst neemt toe. Daarom veranderen we het moment waarop we de woning als definitief verkocht zien: van ‘wettelijke bedenktijd verstreken’ naar ‘koop kan niet meer ontbonden worden’. Als de woning nog niet verkocht is, moeten aanvragers aantonen dat zij gedurende een langere periode in staat zijn om dubbele lasten op te vangen. Een overbruggingshypotheek is mogelijk tot 99% van de verkoopprijs in de koopovereenkomst. Voor overbruggingen boven de 90% gelden de bekende aanvullende voorwaarden.

 

Paragraaf 5.1.1 Minimale hypotheekbedrag
De aanvraag van een vervolglening moet plaatsvinden bij het merk waar de klant al een hypotheek heeft. Het is niet meer mogelijk om een vervolglening aan te vragen bij een ander merk van de Volksbank.

 

Paragraaf 5.6 Hypotheek meenemen naar het nieuwe huis
De meeneemregeling zoals u die kent blijft beschikbaar.