Beste adviseur,

Goed nieuws: vanaf 11 mei accepteert MUNT Hypotheken de Calcasa Desktop Taxatie voor bijna alle hypotheekaanvragen. Daarmee bespaart uw klant aanzienlijk op taxatiekosten. In deze mail leggen we graag uit welke voordelen de Desktop Taxatie oplevert.

1. Voor welke aanvragen kan ik een Desktop Taxatie inzetten?
Tot voor kort accepteerde MUNT alleen een Desktop Taxatie voor zuivere oversluitingen. Vanaf 11 mei doen we dat ook voor (bijna) alle andere doeleinden. Of het nu gaat om aankoop, oversluiten, of voor bestaande klanten. Uw klant kan in al deze gevallen het hybride taxatiemodel gebruiken. Dit geldt zowel voor hypotheken mét NHG als zonder NHG.

2. Een oversluiting hoeft dus geen zuivere oversluiting meer te zijn?
Dat klopt! Bij MUNT kunt u de Desktop Taxatie voor alle oversluiters inzetten.

3. Hoe zit het met overbruggingskredieten?
Bij een overbrugging blijven wij het Calcasarapport hanteren. Dit scheelt de klant €50,00 in kosten.

4. Hoe vraag ik de Desktop Taxatie aan?
Dit kan via desktoptaxatie.nl. Klik hier om direct op de juiste pagina te komen. Eenmaal op de landingspagina vult u een aantal gegevens in. Daarna toetst Calcasa of het onderpand in aanmerking komt voor hypotheekverstrekking op basis van onze criteria. Vervolgens beoordeelt een taxateur of hij het eens is met de afgegeven Calcasawaarde. Geef in uw aanvraagbericht aan dat uw klant een Desktop Taxatie wil gebruiken. De acceptant zal de Desktop Taxatie dan op de stukkenlijst zetten in plaats van een volledig taxatierapport.
De kosten van de Desktop Taxatie voor de klant zijn € 85,00 en worden voldaan via een iDEAL betaling. U heeft binnen vier werkuren het rapport.

5. Zijn er voorwaarden waar de aanvraag aan moet voldoen voor een Desktop Taxatie kan worden ingezet?
De Desktop Taxatie kan worden ingezet voor bestaande bouw-financieringen tot maximaal €1.000.000,00 en de LTMV mag maximaal 90% zijn. Appartementen zijn toegestaan, zolang er maximaal vier appartementen in het complex zijn gevestigd. Wanneer een wooncomplex meer dan vier appartementen bevat, moet uit het taxatierapport blijken dat er een actieve VvE aanwezig is en dat er een reservefonds in stand wordt gehouden. Een Desktop Taxatie beoordeelt dit niet, daarom is in deze gevallen een volledige taxatie nodig.

6. Wat als Calcasa geen Desktop Taxatie af kan geven?
Dan is volledige taxatie nodig, net als voorheen. Blijkt een Desktop Taxatie via Calcasa niet mogelijk, dan betaalt uw klant niets en kan alsnog een fysieke taxateur worden ingeschakeld.

7. Waarom is de Desktop Taxatie nuttig?
U en uw klant beschikken over de marktwaarde voordat MUNT de aanvraag behandelt. Bovendien treedt er geen vertraging in het proces op bij tegenvallende Calcasa-waarden of wanneer toch een volledige taxatie nodig is. U weet veel sneller waar u aan toe bent.

8. De klant gaat verbouwen. Met welke marktwaarde wordt rekening gehouden?
Is het de bedoeling dat de verwachte stijging van de marktwaarde wordt meegenomen? In dat geval is volledige taxatie mogelijk verstandiger. Een Desktop Taxatie kan immers geen inschatting geven van de waardestijging van een voorgenomen verbouwing. Bij een volledige taxatie, vindt die beoordeling wél plaats. Oordeel daarom samen met uw klant wat voor zijn situatie het verstandigste is: verbouwen met een Desktop Taxatie of een volledig taxatierapport.

9. Staat MUNT onderpanden met erfpacht toe met een Desktop Taxatie?
Zeker! Houd er wel rekening mee dat een erfpachtconstructie en de lasten ervan, niet in een Desktop Taxatie vermeld staan. MUNT doet daarom altijd een controle in het Kadaster. Blijkt hieruit dat er erfpacht van toepassing is? Dan zullen wij ook de erfpachtovereenkomst opvragen om te beoordelen of de last hiervan binnen de krediettoets past. Overigens zullen wij ook andere zaken uit het Kadastrale bericht meenemen in de beoordeling van het onderpand.

10. Hoe toetst MUNT de bouwkundige staat van het onderpand?
Bij een Desktop Taxatie beoordeelt de taxateur het pand niet fysiek, maar van afstand. Daarom vindt er geen bouwkundige beoordeling plaats. Wilt u meer zekerheid rond de staat van het onderpand? Dan raadt MUNT sterk aan dat een aanvullend bouwkundig rapport over het aan te kopen onderpand wordt opgesteld. Dit valt dan buiten de taxatie.

Nieuwe investeringen, maar sommige hypotheken zijn tijdelijk uitverkocht
Op dit moment zijn de buckets 60% LTV en 80% LTV niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Dit is een tijdelijke maatregel en wordt veroorzaakt door het extreem grote aantal aanvragen in de afgelopen periode. MUNT Hypotheken verstrekt hypotheken met geld van institutionele investeerders zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Investeerders kunnen bij MUNT heel gericht investeren in bepaalde risicoprofielen (‘buckets’). De interesse vanuit onze investeerders is onverminderd groot en binnenkort kunnen we voor ruim 1 miljard euro aan nieuwe hypotheken in de markt zetten. In deze extreme marktomstandigheden is het aantal aanvragen in eerdergenoemde risicoklasses zo groot geweest dat we op dit moment tijdelijk zijn uitverkocht.

Voor bestaande klanten verandert er uiteraard helemaal niks. Zij kunnen uit alle tarieven en rentevasteperiodes kiezen als zij hun MUNT Hypotheek willen verlengen of verhogen.

Met vriendelijke groet,

MUNT Hypotheken