BLG Wonen past op 1 mei 2022 een aantal regels in de acceptatienormen aan. Vanaf deze datum gelden de aangepaste regels voor alle nieuwe aanvragen. Aanleiding voor de aanpassing is dat we zien dat de economie op dit moment aan het veranderen is. Zo gaan de kosten voor veel huishoudens omhoog door inflatie, stijgen de energieprijzen en de hypotheekrente. Met de aanpassingen in onze normen willen we onze klanten een hypotheek bieden die ook in de (nabije) toekomst past bij hun financiële situatie.

Aanpassing van de voorwaarden bij maatwerk
We zien het aantal aanvragen voor maatwerk sterk toenemen. Als de financiële situatie van de klant verandert door veranderende economische omstandigheden, is de kans voor klanten met een maatwerkhypotheek groter dat zij meer hebben geleend dan zij volgens de verhouding LTI of LTV aankunnen. Dat vinden wij niet wenselijk en daarom passen we een voorwaarde voor maatwerk aan.

Past een aanvraag niet annuïtair? Dan verstrekken we aflossingsvrij maximaal 40%
Is de hypotheek niet betaalbaar op basis van de annuïtaire toets? Dan mag nog 40% van de marktwaarde aflossingsvrij worden aangevraagd. Tot nu toe was dit 50%.

Aanpassing van de voorwaarden bij een BKR-codering
Een nieuwe aanvraag met 1 herstelde of afgeloste A- of A1-codering bij het BKR is niet meer toegestaan.

De maximale LTV gaat omlaag voor klanten die zuiver oversluiten
De maximale LTV voor klanten die de hypotheek zuiver oversluiten, wordt aangepast naar 100% van de marktwaarde in plaats van 110%.

Geen maatwerk bij een consumptief bestedingsdoel
De mogelijkheden om te lenen voor een consumptief bestedingsdoel worden verder aangescherpt. Is de hypotheek niet betaalbaar op basis van de annuïtaire toets? Dan is een consumptief bestedingsdoel niet toegestaan. Wij willen ‘goed wonen’ mogelijk maken. Het doel van de financiering moet daarom gerelateerd zijn aan de eigen woning.