Per 1 april gaan wij een aantal aanpassingen in onze acceptatievoorwaarden doorvoeren.
Daarom is er weer een nieuwe kredietgids!

De belangrijkste aanpassingen op een rijtje:

Dagrente wordt Offerterente Voor alle aanvragen die per 1 april 2022 worden ontvangen is de offerterente tevens ook de passeerrente. De aanvraagdatum is leidend voor de rente zoals opgenomen in het kredietvoorstel. Bij een eventuele verlenging van de offerte is dus ook de offerterente=passeerrente en is er dus geen rentefixatie meer.
Aanvragen ingediend voor 1 april 2022 blijft dagrente van toepassing.Achtergrond: Na jaren van een steeds dalende hypotheekrente is de omgekeerde trend duidelijk ingezet. Dagrente heeft daarom ook geen toegevoegde waarde meer.

 

Renteverschil tussen annuïtair/lineair en aflossingsvrij Vanaf 1 april is er een onderscheid tussen de rente voor annuïtair/lineair en voor aflossingsvrij. De verschillende rentes staan nu overzichtelijk in twee aparte tabellen op het renteblad.

 

Toetslast OA Per 1 april gaat de BKR de volledige leasesom registreren. Dat betekent dat de financieringslast bepaald gaat worden aan de hand van het geregistreerde bedrag gedeeld door de looptijd van het krediet basis van werkelijke last (geregistreerd bedrag gedeeld door de geregistreerde looptijd).

 

Seniorenregeling Voor nieuwe aanvragen ingediend per 1 april 2022 is de seniorenregeling mogelijk. Wij volgen bij aankoop de NHG normen en voorwaarden zoals omschreven in norm 8.1 (bij pensioen) en 8.2 (bij naderend pensioen). Dit geldt voor aankoop.
Tevens is dit mogelijk bij oversluiten t/m 80% van de marktwaarde.Zie verdere informatie in de kredietgids in hoofdstuk 7.5.2.

 

Acceptatiegids