We stoppen tijdelijk met de volgende explainsituaties:

 • Afwijken Moraliteit BKR-toets;
 • Seniorenpropositie;
 • Explain huur naar koop;
 • Explain doorstroom naar goedkopere eigen woning;
 • Toets werkelijke lasten bij Uit elkaar gaan / relatiebeĆ«indiging voor Rabobank financieringen;
 • Explain hogere lasten;
 • Explain hoger inkomen;
 • Hypotheek op de verhuurde woning;
 • Inkomensbestanddeel bonus.

Welke explainsituaties blijven mogelijk?

 • Explainmogelijkheden op basis van de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet blijven van kracht;
 • Explain bij het uit elkaar gaan of relatiebeĆ«indiging van een klant met een bestaande Rabobank hypotheek met NHG. De klant dient een verzoek in voor ontslag hoofdelijk aansprakelijkheid;
 • Inkomensdaling binnen 10 jaar waarbij er een overschrijding ontstaat als de klant minder gaat werken, stopt met werken of als de tijdelijke uitkering van de klant stopt.

Voor meer details over bovenstaande explainsituaties, zie hoofdstuk 5.2.1 en 5.2.2 van het Acceptatiebeleid Plusvoorwaarden.

Let op! Heb je een aanvraag lopen obv bovenstaande explainsituatie, waarmee we (tijdelijk) gaan stoppen? Zorg dan dat het dossier compleet is, uiterlijk 21 april 2022.
We begrijpen dat sommige IKV en CDD aanvragen te complex zijn om de deadline van 3 weken te hanteren. Hier houden we rekening mee.