Aanpassingen in regels en belastingen in het nieuwe jaar

Eigen huis en Hypotheek in 2022

NHG: hogere grens, lagere kosten

Wie een woning koopt doet dat als het kan meestal bij voorkeur met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Logisch: je krijgt daarmee een flinke korting op de hypotheekrente en hebt een fijn stuk zekerheid voor als je uiteindelijk je huis met verlies zou moeten verkopen.

Hogere kostengrens voor NHG-hypotheek

Alleen: er geldt een kostengrens – een bedrag dat je maximaal voor een huis mag betalen om in aanmerking te komen voor een hypotheek met NHG. Die kostengrens staat nu op € 325.000 en is per 1 januari 2022 omhoog gegaan naar € 355.000. Ga je geld stoppen in energiebesparende maatregelen, dan ligt de grens nog wat hoger: nu € 344.500 – in 2022 € 376.000.

Kosten NHG omlaag

Voor NHG betaal je ook kosten, de zogeheten borgtochtprovisie. Die staat op dit moment nog op 0,7% van het hypotheekbedrag en gaat omlaag naar 0,6%.

Lagere maximale hypotheek

De maximale hypotheek die je kunt krijgen wordt in beginsel bepaald met een standaard berekening, waarin allerlei financiële zaken worden meegenomen. Lopende leninglasten zijn hier een onderdeel van – die verlagen de maximale hypotheek. De normen voor de berekening veranderen ieder jaar, dus ook in 2022. De gevolgen zijn over het algemeen beperkt – er zijn geen grote verschillen. Behalve als je een private lease contract hebt…

Private lease contract gaat zwaarder meetellen

Nu gaat er per 1 april 2022 iets veranderen in die berekening: de lasten van private lease gaan veel zwaarder wegen. Op dit moment wordt nog 65% van het contractbedrag bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) genoteerd en meegenomen in de maximale hypotheek berekening – straks is dat 100%. Een hoger kredietbedrag in de berekening betekent een fors lagere hypotheek!

Afbouw hypotheekvoordelen

Al een tijdje wordt de maximale hypotheekrenteaftrek afgebouwd. Het gaat daarbij om het maximale percentage belastingvoordeel dat je krijgt. Dat was oorspronkelijk simpelweg het percentage dat je over de top van je inkomen betaalt – afhankelijk van de belastingschijven in box 1.

Maximale hypotheekrenteaftrek 2022: 40%

Sinds 2014 is dat niet meer zo, toen startte de afbouw. In eerste instantie zou dat met 0,5% per jaar minder worden – van de toenmalige 52% naar  uiteindelijk 37,05% in 2042. Per 2019 is dat tempo enorm verhoogd: niet 0,5% per jaar maar 3% afbouw. Dat zorgt ervoor dat de maximale aftrek in 2022 neerkomt op 40% (nu in 2021 nog 43%) – en dat in 2023 het doel van 37,05% bereikt zal zijn. Als daar tenminste niet volgend jaar iets op aangepast wordt…

Afbouw ‘Wet Hillen’

Dan is er nog de ‘Wet Hillen’. Daar hebben alleen huizenbezitters die (bijna) geen hypotheek meer hebben mee te maken. Als het eigenwoningforfait groter is dan de aftrek van rente en kosten voor de eigenwoningschuld (de officiële naam van de hypotheekrenteaftrek) – dan heb je per saldo dus een fiscale bijtelling en betaal je meer belasting.

Die bijtelling werd dan weggestreept met een extra aftrekpost: Aftrek wegens ‘geen of kleine eigenwoningschuld’. Die extra aftrek wordt al even afgebouwd – sinds 2019 gaat er ieder jaar 3,33% vanaf. Per 2048 zou deze dan helemaal verdwenen zijn. In 2022 staat de aftrek op 86,68%.

Eigenwoningforfait omlaag

Het tarief waarmee de fiscale bijtelling voor woningbezitters bepaald wordt gaat omlaag. Dit eigenwoningforfait is nu (bij een WOZ-waarde tot ruim 1,1 miljoen euro) 0,5% van de WOZ-waarde – volgend jaar is het 0,45%. Klinkt leuk, maar die WOZ-waarde… die gaat met de huizenprijzen fors omhoog. Per saldo zal het eigenwoningforfait dus vast niet lager uitkomen, de tariefsverlaging is alleen een verzachting.

Kabinetsplannen voor 2022 rondom wonen

In de plannen van de vorige regering stonden wat zaken rondom woningen. Nu er eindelijk een regeerakkoord en het nieuwe kabinet ligt, is het nog even afwachten of die plannen blijven staan. In dat akkoord staat van alles, maar niets over de hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld. Wat er bekend is vanuit de Miljoenennota voor 2022 op Prinsjesdag ging vooral over verduurzaming en woningbouw.

Nationaal isolatieprogramma

In een Nationaal Isolatieprogramma is een bedrag vrijgemaakt van 514 miljoen euro voor het isoleren van koopwoningen en huurhuizen. Zo wil het Rijk ervoor zorgen dat 20% meer koop- en huurwoningen beter worden geïsoleerd.

Subsidie aanschaf hybride warmtepomp

Naast dat Nationale isolatieprogramma hebben ze 288 miljoen euro gereserveerd het stimuleren van de aankoop van hybride waterpompen. Met een hybride warmtepomp wordt zowel via elektriciteit als gas warmte opgewekt voor de verwarming van je huis. Huiseigenaren kunnen een subsidie aanvragen van €1.000 tot € 2.100 voor de aanschaf van zo’n hybride waterpomp.

Extra woningen bouwen

Tot 2031 is er € 100 miljoen per jaar vrijgemaakt voor de woningbouw. In totaal gaat het dus om € 1 miljard. Dat geld kan opgevraagd worden door gemeentes, om hiermee meer woningen te laten bouwen door de bouwsector.

De huizenprijzen waren in november maar liefst 20,1% hoger dan een jaar eerder. Daarmee evenaart de prijsstijging de het niveau van februari 2000, wat de hoogste stijging was die sinds de start van deze statistiek in 1995 is gemeten.

Recordstijging huizenprijzen

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maakte dit cijfer bekend op basis van onderzoek van het CBS en het Kadaster. Het gaat daarbij om de prijsontwikkeling van bestaande particuliere koopwoningen in Nederland.

Stijging in euro’s enorm

In 2000 – de vorige keer dat de prijzen procentueel zo hard stegen – was de gemiddelde transactieprijs voor een huis iets minder dan €160.000. In november 2021 was dit iets boven de €400.000. Waar de prijsstijging procentueel dus gelijk was, is het absolute bedrag waarmee de huizenprijzen gestegen zijn fors hoger.

Stijging huizenprijzen november 2021

De prijsindex voor koopwoningen blijft duidelijk stijgen, elke maand wordt weer een nieuw record geboekt. Hoger dan nu zijn de huizenprijzen nog niet eerder geweest. De prijzen zijn inmiddels maar liefst 86% hoger bij vergelijking met het dal in juni 2013.

Aantal verkochte woningen fors gedaald

Er werden in november 2021 duidelijk minder woningen verkocht dan in dezelfde maand van 2020. Het waren er 16.048, 13% minder dan in november vorig jaar. Ook het totaal aantal in dit jaar verkochte woningen ligt lager dan in 2020: de daling is bijna 2%.

Kleiner aanbod en prijzen te hoog

De oorzaak van de terugloop van het aantal woningverkopen ligt deels in het slinkende aanbod, deels in het hoge prijsniveau. Ook al kunnen mensen bij de huidige extreem lage hypotheekrente flinke bedragen lenen voor de aankoop van een woning – de grens van de maximale hypotheek die men kan of wil afsluiten is bij steeds meer mensen bereikt.

coalitieakkoord-2021-2025