Beste relatie,

Zoals waarschijnlijk bekend gelden vanaf 1 juli 2021 nieuwe Europese richtlijnen voor het gebruik van modeltaxaties. Deze zijn voor het verstrekken van hypotheken vanaf die datum niet meer toegestaan. Dat betekent voor u het volgende:

Heeft u een hypotheekaanvraag ingediend en wilt u hierbij gebruik maken van Calcasa of een WOZ-beschikking? Dan moet de geldverstrekker vóór 1 juli 2021 een finaal hypotheekaanbod (BKA) kunnen uitbrengen. Dit geldt ook voor vervolghypotheken. Lever voor deze aanvragen s.v.p. tijdig alle stukken aan. Voor overige mutaties, bijvoorbeeld het aanpassen van een risicoklasse, blijft het gebruik van Calcasa of een WOZ-beschikking gewoon mogelijk (wanneer de voorwaarden van een label dit nu toestaan).

Uiteraard zijn alle geldverstrekkers aan het bekijken hoe ze het gebruik van hybride/desktop taxaties kunnen toestaan. Zodra hier duidelijkheid over is zullen we u hierover informeren.