Beste relatie,

Per mei 2021 zijn de acceptatierichtlijnen bij a.s.r. geüpdatet. Hieronder leest u de veranderingen.

  • a.s.r. financiert alleen onderpanden op één perceel tot 1 hectare.
  • a.s.r. volgt NHG bij de regelgeving voor senioren met een tijdelijk tekort tot pensionering. De financieringslast mag vanaf de AOW-ingangsdatum van de oudste aanvrager tot de AOW-ingangsdatum van de jongste aanvrager op basis van werkelijke lastentoets in plaats van annuïtaire lasten worden vastgesteld mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden. Lees hier verder.

Het volledige overzicht van de nieuwste acceptatierichtlijnen die a.s.r. hanteert per mei 2021 vindt u op Cockpit.

Klik hier voor de nieuwe acceptatie richtlijnen.