Beste relatie,

De tussentijdse wijzigingen in de Voorwaarden en Normen voor 2021 (V&N 2021-2) zijn definitief. Samen met de markt heeft NHG ervoor gezorgd dat ze verbeteringen hebben kunnen doorvoeren in het NHG-product. NHG kijkt terug op een prettige en constructieve samenwerking met hun partners die ze graag voortzetten.

Zoals gebruikelijk zijn alle wijzigingen in de V&N 2021-2 besproken met hun ketenpartners en goedgekeurd door de (demissionair) Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De V&N 2021-2 zijn van toepassing op geldleningen waarvoor vanaf 1 juli 2021 een bindend aanbod is uitgebracht.

De wijzigingen in de V&N 2021-2 zorgen voor een betere toepasbaarheid van het NHG-product en bevatten verbeteringen voor zowel bestaande als nieuwe klanten. Het gaat om de volgende aanpassingen:

  • Het toestaan van het gebruik van brondata
  • Accepteren van desktoptaxaties
  • Rekening houden met het vervallen van de hypotheekrenteaftrek binnen 10 jaar
  • Aanvragen met BKR-codering RN-3 + PLA met dezelfde datum
  • Proceswijziging voor aanvragen met een hardheidsclausule

Naast bovenstaande wijzigingen worden een aantal voorwaarden en normen verduidelijkt. In de bijlage worden de wijzigingen in de V&N toegelicht. Vanaf 26 april staan op www.nhg.nl de V&N 2021