Beste relatie,

Altijd blijven verbeteren

De hypotheekmarkt is altijd in beweging, Merius Hypotheken ook. De komende tijd voert Merius een aantal belangrijke wijzigingen door. Deze hebben wij in deze update voor u op een rijtje gezet; u kunt, onder meer, de nieuwe Hypotheekgids 2021_01 hieronder downloaden en lezen.

 

De gewijzigde documenten

Hypotheekgids
Hierin vindt u al onze (gewijzigde) voorwaarden voor een hypotheek(aanvraag). Downloaden

Algemene Voorwaarden
Hierin leest de klant onder welke voorwaarden hij een hypotheek kan krijgen en houden. Downloaden

Productkaart
In deze handige hand-out vindt u de belangrijkste features en voorwaarden van Merius Hypotheken. Downloaden

 

Wijzigingen in de Hypotheekgids

 

Overbruggingshypotheek
Het was een grote wens van de respondenten van Merius in hun laatste klanttevredenheidsonderzoek: een overbruggingshypotheek als de oude woning nog niet is verkocht. Dat is bij Merius Hypotheken nu ook mogelijk bij een hypotheekaanvraag zonder NHG. We berekenen de maximale overbrugging op basis van 90% van de marktwaarde van de oude woning minus de voorbelasting, en gemaximeerd tot 100% van de marktwaarde van de nieuwe woning (of 106% bij energie besparende voorzieningen). De marktwaarde toont u aan met een taxatierapport, een recente WOZ-waarde of een voorlopige koopovereenkomst.

Een overbruggingshypotheek waarbij de oude woning al wel is verkocht, ook voor hypotheekaanvragen met NHG, blijft uiteraard ook mogelijk.

 

Geldigheid incassorekening
Merius bepaalt de geldigheid van een afschrift van een incassorekening niet meer aan de hand van de beoordelingsdatum, maar aan de hand van de aanvraagdatum. Hierdoor verdwijnt het risico dat dit document gedurende het acceptatieproces verloopt.

 

Overige wijzigingen in onze Hypotheekgids

  • Merius Hypotheken biedt nu ook het Energiebespaarbudget aan.
  • Het is niet langer noodzakelijk dat u, als adviseur, een kopie legitimatiebewijs voorziet van uw handtekening en een begeleidende tekst.
  • En Merius staat nu ook huizen van houtskeletbouw toe.
  • Merius heeft de weging van een studieschuld bij DUO aangepast.
  • Het is niet meer mogelijk om een ORV tijdens het aanvraagtraject te verpanden, maar dit kan binnen 6 maanden na passeren alsnog gerealiseerd worden zonder administratiekosten. Na deze eerste 6 maanden brengt Merius wel administratiekosten in rekening voor het verpanden van een ORV.
  • Merius herfinanciert hypotheken niet meer onder norm 3.7 van NHG.
  • En Merius heeft teksten in onze Hypotheekgids verduidelijkt over: wijziging onderpand, meefinancieren restschuld, verhoging of tweede hypotheek, overige verplichtingen, meenemen van bonus- of winstuitkering, flexibel budget (IKB), erfpacht, VvE’s en onderpanden geschikt voor dubbele bewoning.