Beste relatie,

Obvion Hypotheken

Voor een aantal specifieke klantsituaties heeft Obvion kaders opgesteld en opgenomen in hun acceptatiebeleid. Deze kaders houden rekening met de bestendigheid van het inkomen en/of de lasten, waardoor een afwijkende betaalbaarheidstoets mogelijk wordt. Iedere klantsituatie is natuurlijk anders, het is aan u om de individuele klantsituatie te toetsen aan de kaders en een passend advies aan de klant te geven. Wat doet Obvion wel en wat niet. Een duidelijk acceptatiebeleid helpt u om snel en helder inzicht te krijgen in de mogelijkheden bij Obvion.

Aankopen met gelijke of lagere maandlast

Een tijdje geleden heeft Obvion de seniorenpropositie bij u onder de aandacht gebracht. Naar aanleiding van uw feedback hebben we ons acceptatiebeleid heroverwogen en verbeterd voor aanvragen zonder NHG. Koopt de klant een woning en is de nieuwe maandlast lager dan of gelijk aan de bestaande maandlast, dan wordt de betaalbaarheid van de aanvraag beoordeeld op basis van de werkelijke last als de klant voldoet aan de voorwaarden van de bestendigheid van de lasten.

Obvion past dit beleid ook toe voor bestaande klanten die niet binnen 10 jaar hun pensioen bereiken.

 

Opnemen overwaarde van de woning

Het is al mogelijk om een gedeelte van de overwaarde op te nemen tot en met 90% LTV met een annuïtaire toetsing. Het leningdeel moet annuïtair of lineair terugbetaald worden.

Is er sprake van een beperkt restschuldrisico doordat de lening een lage LTV van maximaal 50% van de marktwaarde heeft? Dan mag de betaalbaarheid op basis van de werkelijke last worden getoetst.

 

Een tijdelijke annuïtair tekort

Is er sprake is van een annuïtair tekort gedurende een periode van maximaal 24 maanden? Dan kan de betaalbaarheid gedurende deze periode op basis van de werkelijke last worden onderbouwd als er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden voor een bestendig inkomen en lasten.

Klik hier voor het acceptatiebeleid.