Beste relatie,

Obvion Hypotheken

Bijgaand doen wij jullie een overzicht toekomen van de wijzigingen in het acceptatie beleid van Obvion per 1-2-2021.

 

Obvion neemt voor een aantal specifieke klantsituaties kaders op in hun acceptatiebeleid waarmee een toets van de werkelijke last mogelijk wordt.

 • Aankopen met gelijke of lagere maandlast – seniorenpropositie – zonder NHG:
 • Toetsing huidig inkomen ook op werkelijke last als aan de voorwaarden van de Seniorenpropositie wordt voldaan;
 • Aankopen met gelijke of lagere maandlast – bestaande klant – zonder NHG:
 • Doelgroep: een bestaande klant die in de afgelopen 3 jaar geen betalingsachterstand heeft gehad op de bestaande lening;
 • De werkelijke maandlast van de nieuwe lening moet gelijk of lager zijn dan de huidige (werkelijke) maandlast;
 • De minimale looptijd van de rentevaste periode bedraagt 20 jaar; uitzonderingen hierop zijn mogelijk:
  • RVP < 20 jaar indien aan het einde van de rentevaste periode de lening volledig is terugbetaald;
  • RVP ≥ 10 <20 jaar als de lening aan het einde van de rentevaste periode minder bedraagt dan 50% van de waarde van de woning. Klant moet het renterisico kunnen dragen.
 • Opnemen overwaarde tot en met 50% MW: toetsing op werkelijke last als de totale lening een maximale LTV heeft van 50% MW. Aflossingsvrij lenen is mogelijk.
 • Tijdelijk annuïtair tekort ≤ 24 maanden: toetsing op werkelijke gedurende de periode van het tekort als:
  • Er dient sprake te zijn van bestendig inkomen, zijnde:
   • Dienstverband voor onbepaalde tijd;
   • Voor alle andere soort dienstverbanden dient de bestendigheid te zijn aangetoond over de afgelopen 3 jaar.
  • Bij dubbele woonlasten moet de oude woning verkocht zijn (3 dagen bedenktijd verstreken);
  • Het tijdelijk annuïtair te kort moet vallen binnen de huidige rentevaste periode (i.v.m. bestendigheid van de lasten).

Klik hier om het acceptatiebeleid te bekijken.