Beste relatie,

Belangrijkste nieuwe normen in 2021

We hebben per 1 januari de regels voor het accepteren en verstrekken van een hypotheek aangepast. Hierbij de belangrijkste wijzigingen op een rij.

De persoonlijke lening toetsen op werkelijke last
De manier waarop wij de lasten van een persoonlijke lening meewegen in een hypotheekaanvraag verandert. Er mag worden uitgegaan van de werkelijke lasten. Voor het vaststellen van de toetslast deelt u het bij BKR geregistreerde bedrag door de looptijd.

Senioren met een AOW-gat
Heeft één van de aanvragers wel de AOW-leeftijd bereikt en de andere aanvrager nog niet. En ontstaat er hierdoor een tijdelijk financieringstekort? Dan is het toegestaan om de werkelijke lastentoets te gebruiken. Dit geldt voor hypotheken met en zonder NHG.

Oversluiten van niet NHG naar NHG
Wil een klant alleen door een lagere rente zijn hypothecaire lening zonder NHG oversluiten naar een hypothecaire lening met NHG? Dan is dit sinds 1 januari 2021 niet langer mogelijk. NHG wil zich voornamelijk richten op kwetsbare doelgroepen. Aan het oversluiten van niet NHG naar NHG zijn regels verbonden. Zie voor de complete lijst met regels dit document.

Meenemen van de hypotheek bij NHG en niet NHG-aanvragen
Het wordt makkelijker om de rente van de bestaande hypotheek mee te nemen bij verhuizing. Om in aanmerking te komen voor de verhuisregeling, mag de periode tussen de levering van de oude woning en de levering van de nieuwe woning vanaf nu maximaal 18 maanden zijn. De aanvraag voor meeverhuizen moet wel binnen 6 maanden na aflossing zijn ontvangen. Daarna geldt de offerte geldigheid van 12 maanden. Dit geldt voor hypotheken met en zonder NHG.

Overbruggen op spaarwaarde
Het is sinds 1 januari mogelijk om naast een overbruggingskrediet op basis van de overwaarde van de woning ook te overbruggen op basis van de opgebouwde spaarwaarde in de spaarhypotheek en SEW. Hierbij geldt de verplichting dat de spaarwaarde wordt verrekend in de definitieve aflosnota op de overdrachtsdatum van de te verkopen woning. Zie voor het complete overzicht dit document.

Voor een overzicht van alle belangrijke wijzigingen, lees hier verder