Nieuwe werkgeversverklaring vanaf heden verplicht

Op 1 oktober 2020 heeft NHG een nieuw model werkgeversverklaring uitgebracht. BLG heeft deze werkgeversverklaring integraal overgenomen. De nieuwe werkgeversverklaring is verplicht voor NHG-aanvragen waarbij een bindend aanbod wordt afgegeven vanaf 1 januari 2021. Voor niet NHG-aanvragen is het verplicht als het renteaanbod is afgegeven vanaf 1 januari 2021 of als het bindend aanbod is afgegeven vanaf 1 maart 2021.

Wat is er veranderd?

 • Bij de aard van het dienstverband wordt gevraagd of er sprake is van een reorganisatie of een andere maatregel die het dienstverband of het inkomen raakt. Als daar sprake van is, wordt er gevraagd wat de impact op het dienstverband of inkomen van de medewerker is.
 • Bij verklaring voortzetting dienstverband wordt er, bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, gevraagd of deze bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet of vernieuwd. Hierbij is een extra optie toegevoegd: ‘Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal X maanden.’ Daarnaast moet worden aangegeven of de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden. Is dit het geval? Dan moet er ook aangegeven worden hoe de arbeidsvoorwaarden wijzigen.
 • Levensloop wordt niet meer meegenomen als inkomenscomponent.

En verder:

 • Voor alle aanvragen geldt dat de werkgeversverklaring nooit ouder mag zijn dan 2 maanden gerekend van de datum van de bindende offerte.
 • In de nieuwe werkgeversverklaring wordt er extra rekening gehouden met maatregelen die van invloed kunnen zijn op het inkomen. Heeft uw klant geen vast inkomen? Dan blijft ook het coronaformulier verplicht.
 • Het formulier Aanvullende voorzieningen werkgever, is niet gewijzigd.

(kijk voor meer info op de website van NHG)

 

Regels vaststellen zakelijk inkomen aangepast

BLG heeft de regels voor het vaststellen van zakelijk inkomen aangepast. Het gaat om een aantal beleidswijzigingen en tekstuele aanpassingen. Hiervoor heeft BLG een nieuwe versie van het document ‘regels voor het vaststellen van zakelijk inkomen‘ gepubliceerd op BLG Plaza.

De belangrijkste wijzigingen gaan over:

 • Meer dan twee minderheidsdeelnemingen
 • Pensioen in eigen beheer
 • Bijtelling auto 15% fiscale winst/bruto jaarsalaris DGA
 • Kleine ondernemingsregeling (KOR)
 • Starters
 • Beoordelingsverklaring

In deze pdf leest u wat de wijzigingen precies inhouden.