Wijzigingen acceptatieproces Merius

Merius heeft afgelopen weekend een aantal wijzigingen in hun acceptatieproces doorgevoerd, die ingaat op maandag 23 november. Hieronder leest u wat dit betekent voor uw huidige of toekomstige hypotheekaanvragen.

Verwerken BSN ná het hypotheekaanbod

Goed nieuws; Merius verwerkt het BSN niet meer vóór het hypotheekaanbod is geaccepteerd. Ze vragen voortaan een kopie identiteitsbewijs met het Burgerservicenummer van uw klant op met het toesturen van het hypotheekaanbod.

Wat betekent dit voor lopende hypotheekaanvragen? Voor aanvragen waarvan het legitimatiebewijs voor vrijdagavond 20 november al was verwerkt, verandert er niets. Voor dossiers waarvoor Merius nog geen legitimatiebewijs heeft gevraagd of goedgekeurd, vragen ze bij het uitbrengen van een hypotheekaanbod een kopie identiteitsbewijs op. Als uw klant dit hypotheekaanbod accepteert en deze samen met en zijn identiteitsbewijs naar ons heeft verstuurd, verwerkt Merius diens BSN.

Aanpassing van het opvragen van de financieringsopzet
Vorig jaar heeft Merius de financieringsopzet afgeschaft, omdat dit in sommige gevallen niet meer nodig was. Diverse bij hun aangesloten adviseurs hebben echter aangegeven dat dit niet wenselijk is voor hypotheekaanvragen waarbij klanten oversluiten of een waarbij sprake is van een NHG-lening. Merius heeft naar u geluisterd en vragen per direct weer de financieringsopzet op in bovengenoemde gevallen.

Pro forma aflosnota
U kunt voortaan een pro forma aflosnota aanleveren in plaats van een saldobiljet van de hypotheek. De pro forma aflosnota geeft een beter beeld van de actuele stand van de hypotheek.

Werkgeversverklaring 2021
Vanaf 1 januari 2021 is voor NHG-aanvragen dit model werkgeversverklaring verplicht (het toetsmoment hiervoor is het bindend aanbod). Dit model is al sinds 1 oktober beschikbaar; het oude model mag nog worden gebruikt voor aanvragen waarbij het hypotheekaanbod vóór 1 januari 2021 wordt uitgebracht.