Beste relatie,

NHG heeft een nieuw model werkgeversverklaring uitgebracht op 1 oktober 2020. In de nieuwe werkgeversverklaring wordt er extra rekening gehouden met maatregelen die van invloed kunnen zijn op het inkomen.

Wijzigingen
Er zijn een aantal zaken veranderd. Het gaat om de volgende drie aanpassingen:
Bij de aard van het dienst verband wordt er gevraagd of er sprake is van een reorganisatie of een andere maatregel die het dienstverband of het inkomen raken. Als daar sprake van is wordt er om een toelichting gevraagd wat de impact op het dienstverband of inkomen van de medewerker is.

 

Bij verklaring voortzetting dienstverband wordt er bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gevraagd of deze bij gelijkblijvend functioneren wordt voortgezet of vernieuwd. Hierbij is een extra optie toegevoegd: Ja, voor bepaalde tijd voor een duur van minimaal X maanden. Daarnaast moet er aangegeven worden of de arbeidsvoorwaarden gewijzigd worden. Is dit het geval? Dan moet er ook aangegeven worden hoe de arbeidsvoorwaarden wijzigen.

 

Levensloop wordt niet meer meegenomen als inkomenscomponent.

 

De pdf van de nieuwe werkgeversverklaring vindt u op de website van NHG.