Bij Venn Hypotheken zijn de doorlooptijden zeer snel :

 • Renteaanbod 1 dag
 • Compleet dossier 2 werkdagen

Vanaf deze week introduceren wij met Venn Hypotheken de Inkomensbepaling Loondienst (IBL).

Naast de oude vertrouwde werkgeversverklaring is het nu ook mogelijk om uit te gaan van het UWV bericht waarbij het inkomen aan de hand van de rekentool van Handig! wordt bepaald.
Dit draagt bij aan een versoepeling van het acceptatieproces waarbij de uitkomst (het toetsinkomen) onafhankelijk wordt bepaald en dus voorspelbaar is.
Het is aan u als adviseur, in samenspraak met de klant, welke keuze wordt gemaakt: een werkgeversverklaring of IBL.

Hiervoor is de kredietgids aangepast met editie Augustus 2020. Daarnaast zijn er nog een aantal andere aanpassingen beschreven. Zie hiervoor de tweede pagina van de gids, hier staan alle wijzigingen overzichtelijk op een rijtje.

Ook de informatiewijzer accepteren hypotheken is een goede handleiding om snelheid in de dossierverwerking te behouden. Deze geeft je nuttige informatie en tips voor een hogere hitratio bij beoordelen van de dossierstukken.

In het kort de belangrijkste kenmerken:

 • Uitkomst van de rekentool wordt geaccepteerd voor NHG als Niet NHG aanvraag.
 • Mogelijk voor nieuwe aanvraag (aankoop, oversluiter, meeneem), verhoging en verzoek voor ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid.
 • Duaal beleid: Werkgeversverklaring of IBL. (per aanvrager)

Standaard aan te leveren bij IBL:

 • UWV verzekeringsbericht (geldigheid 2 maanden)
 • Een recente Salarisstrook (geldigheid 2 maanden)

Werkwijze:

 1. De klant downloadt zijn/haar UWV verzekeringsbericht op de website van het UWV via deze link. Hiervoor heeft de klant zijn/haar DigiD nodig.
 2. U stelt het toetsinkomen vast met de IBL-rekentool
 3. In HDN-aanvraag wordt aangegeven of er sprake is van IBL.
 4. Het gecertificeerde UWV bericht (dat de klant zelf heeft gedownload) wordt meegestuurd met de overige noodzakelijk aan te leveren documenten voor de hypotheekaanvraag.
 5. Het inkomen wordt gecontroleerd met dezelfde rekentool. Hierbij wordt ook rekening gehouden met eventueel bijdrage pensioenpremie. Deze wordt in mindering gebracht op het inkomen.
 6. Het gecertificeerde UWV bericht wordt gecontroleerd op authenticiteit. Dit wordt bij de dossierbeoordeling gedaan.

Wat te controleren?
Zie ook ‘Informatiewijzer accepteren Venn Hypotheken’.
Salarisstrook:

 • Controleer op soort dienstverband
 • Controleer of er een eigen bijdrage is voor pensioen. Vul dit bedrag in.
 • Controleer of er een onderhandse lening is. Zo ja, voer dan deze lening op als krediet met de werkelijke last.
 • Controleer of er loonbeslag is. Zo ja, dan kan de aanvraag geen doorgang vinden.

Kijk hier voor alle informatie van Venn Hypotheken (productkaart, acceptatiegids en informatiewijzer