Geachte relatie,

Per vrijdag 31  juli verhogen de rentes van Merius.

Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.

Marktwaarde \ Rente vast periode 1 jaar 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar
NHG         +0,05% +0,05% +0,05%
LTV ≤60%     +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%
LTV >90%     +0,05% +0,05% +0,05% +0,05% +0,05%

 

Klik hier voor het voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 30  juli a.s. vóór 14.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

Let op: wanneer u een aanvraag instuurt die wordt afgewezen voor 30 juli vóór 14.00 is de rente niet vastgelegd. 

U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen met de juiste gegevens.

Tip: bij een overbrugging moet u rekening houden met een restschuld minus de verpande spaarwaarde. 

Bijvoorbeeld: Hyp 200.0000 minus spaarwaarde 50.000= restschuld 150.000 euro.

Als extra aandachtspunt attendeer ik u erop dat de risicoklasse >90% vanaf vrijdag 31 juli 2020 weer beschikbaar is.

Aanvragen in de >90% risicoklasse die voor vrijdag 31 juli ontvangen worden afgewezen.