Per donderdag 23 juli verhogen de rentes van Robuust Hypotheken.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk woensdag 22 juli a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

Per donderdag 23 juli verhogen wij het tarief voor hypotheken met een rentevasteperiode van 10 en 20 jaar.

Rentevasteperiode NHG Niet NHG
10 jaar + 0,09%
20 jaar + 0,07% + 0,02%

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk woensdag 22 juli a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

 

Per vrijdag 24 juli verhogen wij onze rentetarieven.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 23 juli a.s. vóór 14.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente. Merius verstrekt geen hypotheken boven de 90% MW.

Let op: wanneer u een aanvraag instuurt die wordt afgewezen voor 23 juli vóór 14.00 is de rente niet vastgelegd. 

U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen met de juiste gegevens.

Tip bij een overbrugging moet u rekening houden met een restschuld minus de verpande spaarwaarde. 

Bijvoorbeeld: Hyp 200.0000 minus spaarwaarde 50.000= restschuld 150.000 euro.