Reaal

Renteverhoging Lekker Wonen Hypotheek

Met ingang van maandag 13 juli 2020 verhogen wij diverse tarieven voor de Lekker Wonen Hypotheek. De tijdelijke maatregel waarbij het niet mogelijk is om hypotheekaanvragen in te dienen voor nieuwe klanten in de tariefklassen LTV > 80% – LTV<=90% en LTV>90% is nog steeds van kracht.

Klik hier voor het voor het volledige tarievenoverzicht.