Merius Hypotheken stemt haar productaanbod continu af op de markt en haar klanten. Wij zien dat onze indeling van de non-NHG risicoklassen afwijkt van de markt, met name in de twee hoogste segmenten, en hebben daarom besloten deze aan te passen.

 

80% t/m 90% en >90%
We wijzigen in het weekend van 4 en 5 juli de risicoklasse non-NHG >80% t/m 95% in >80% t/m 90%. De hoogste non-NHG risicoklasse begint dan met een LTV boven 90%. Deze aanpassing geldt alleen voor nieuwe hypotheekaanvragen; bestaande klanten en nieuwe klanten die al een rentevoorstel of hypotheekaanbod hebben ontvangen, behouden de oude indeling van risicoklassen.

 

Geen nieuwe hypotheekaanvragen in risicoklasse >90%
Na deze wijziging blijft de nieuwe risicoklasse >90% (voorheen >95%) gesloten voor nieuwe hypotheekaanvragen, totdat we weer afdoende funding voor dit hypotheeksegment hebben aangetrokken. Dit heeft uiteraard onze hoogste prioriteit.
Let op: Indien een aanvraag is afgewezen, dient er een nieuwe (juiste) aanvraag ingediend te worden om de rente vast te kunnen leggen.

 

Klik hier voor het volledige nieuwe tarievenoverzicht.

 

Inkomensverklaring ondernemers
Ondernemers en zzp’ers kunnen uiteraard ook een hypotheek bij Merius Hypotheken krijgen. Maar dan moeten ze wel een inkomensverklaring bij een erkende, door ons geautoriseerde partij laten opstellen. Dat kon al bij Raadhuys Tax Legal Accounting, maar sinds 1 juli ook bij Overviewz, ViiZ en Zakelijk inkomen.

 

Nieuwe Hypotheekgids en Algemene Voorwaarden
Merius Hypotheken heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het acceptatieproces en de Algemene Voorwaarden. Zo hanteren we bijvoorbeeld geen maximum meer voor een hypothecaire inschrijving.

Acceptatiegids en voorwaarden