Merius Hypotheken wijzigt de rente vanaf woensdag 17 juni en vrijdag 19 juni 2020. De verlaging gaat in op 17 juni, De verhoging van de rentetarieven gaat in op 19 juni 2020.

In de tabel hieronder vindt u het nieuwe renteoverzicht voor de aflosvormen annuïtair, lineair en aflossingsvrij.

Risicoklasse >95% tijdelijk niet beschikbaar
Merius Hypotheken accepteert tijdelijk geen hypotheekaanvragen met een risicoklasse boven 95%. In de risicoklassen t/m 95% en met NHG kunt u gewoon een hypotheekaanvraag indienen.

De rentes in de risicoklasse >95% (grijs gearceerd en voorzien van een *) zijn wel beschikbaar voor bestaande klanten van Merius Hypotheken (voor het verlengen, verhogen, verhuizen of middelen van hun bestaande hypotheek) en voor nieuwe klanten die al een rentevoorstel of hypotheekaanbod van ons hebben ontvangen en/of geaccepteerd.

Renteverlaging vanaf woensdag 17 juni 2020

 

Renteverhoging vanaf vrijdag 19 juni 2020

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht van 19 juni.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 18 juni a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

 

Actuele doorlooptijden Merius!