ING

ING maakt rentemiddeling toekomstbestendig

ING biedt op dit moment, als een van de weinige geldverstrekkers, rentemiddeling aan. Met rentemiddeling kunnen klanten tijdens de looptijd van hun hypotheek (als het past bij hun persoonlijke situatie) hun hypotheekrente en maandlasten verlagen.

Uitgangspunt voor ING is dat rentemiddeling nu én in de toekomst voor zoveel mogelijk klanten beschikbaar blijft. ING begrijpt bovendien dat rentemiddeling een oplossing kan zijn voor klanten die nu minder financiële ruimte hebben door de situatie rondom het coronavirus. Omdat rentemiddeling voor een geldverstrekker uiteraard een financieel risico met zich meebrengt vanwege het mogelijke renteverlies, heeft ING gekeken hoe het aanbod van rentemiddeling toekomstbestendig kan worden gemaakt. Daarom is ervoor gekozen om rentemiddeling vanaf 6 juni 2020 alleen nog aan te bieden voor nieuwe rentevaste periodes tot en met 12 jaar.

 

Waarom kan er niet meer gekozen worden voor 15 en/of 20 jaar?
Bij een tussentijdse renteaanpassing wordt het renteverlies voor ING over de hele nieuwe rentevaste periode die de klant kiest, uitgespreid. Hoe langer de rentevaste periode hoe groter de kans dat de klant tijdens de rentevaste periode zijn hypotheek geheel of gedeeltelijk aflost, bijvoorbeeld bij verhuizen. Bij aflossing vóór het einde van de rentevaste periode ontvangt ING geen volledige compensatie van het, door de TRAM opgelopen, renteverlies.

Als de rentemiddeling is aangevraagd vóór 6 juni 2020 dan kan de klant nog kiezen voor een rentevaste periode van 15 of 20 jaar. Dit geldt ook voor aanvragen die reeds in het bezit zijn van ING. Vanaf 6 juni 2020 kan de klant bij TRAM alleen nog kiezen voor een rentevaste periode van maximaal 12 jaar.

 

Lange rentevaste perioden bij afkopen en meenemen wel mogelijk
ING biedt twee mogelijkheden om tussentijds de rente aan te passen, door rentemiddeling (TRAM) en door de lopende rentevaste periode af te kopen (TRA). Als klanten kiezen voor een TRA dan blijft het, ook vanaf 6 juni 2020, mogelijk om te kiezen voor een rentevaste periode van 15 en/of 20 jaar.
Ook bij het meenemen van de rentecondities van de hypotheek bij een verhuizing (de zogenaamde verhuisfaciliteit) blijft het mogelijk om bij rentemiddeling te kiezen voor een rentevaste periode van 15 en/of 20 jaar.