Allianz

Renteverhoging aanstaande vrijdag
Aanstaande vrijdag verhogen wij de rente voor NON NHG >80%LTV.
In deze tabel vindt u alle nieuwe rentetarieven.

 

Geldigheidsduur werkgeversverklaring & salarisstrook
De NVB (Nederlandse Vereniging van Banken) heeft een uniforme werkwijze voor hypotheken opgesteld. Let vooral op de wijziging in de geldigheidsduur voor werkgeversverklaringen en salarisstroken. Deze mogen voor nieuwe aanvragen na 5 juni nog maar maximaal acht weken oud zijn op offertedatum.

Een goed alternatief is natuurlijk om de Allianz Hypotheek bronontsluiting via Handig! en Ockto te gebruiken. Op deze manier is het voor u en de klant nog gemakkelijker om een Allianz Hypotheek af te sluiten.

 

Verwerkingstermijnen
Voor de verwerking geven wij aankoopfinancieringen op dit moment voorrang op oversluitfinancieringen. In deze tabel ziet u de huidige verwerkingstermijnen voor aankoop en oversluiting.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 4 juni a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.