Lloyds Bank

Op 8 mei 2020 verhogen wij een aantal rentetarieven van de Lloyds Bank Hypotheek.

De rentes zonder NHG met een rentevastperiode van tien jaar en langer stijgen met 0,03% tot en met 0,08%.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 7 mei a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

 

Actuele doorlooptijden Lloyds
Renteaanbod: 1 werkdag
Compleet dossier: 3 werkdagen