Reaal

Met ingang van maandag 4 mei 2020 verhogen wij de onderstaande tarieven* voor de Lekker Wonen Hypotheek. De tarieven voor de rentevastperiode 5 t/m 10, 25 en 30 jaar worden met 10 basispunten verhoogd. De tarieven 12 t/m 20 jaar worden met 5 basispunten verhoogd.

 

RVP      NHG LTV <=60%
5 jaar 1,09% ▲    1,20% ▲
7 jaar 1,18% ▲    1,28% ▲
10 jaar 1,29% ▲    1,29% ▲
12 jaar 1,53% ▲    1,61% ▲
15 jaar 1,55% ▲    1,62% ▲
17 jaar 1,66% ▲    1,66% ▲
20 jaar 1,67% ▲    1,67% ▲
25 jaar 1,93% ▲    1,95% ▲
30 jaar 1,94% ▲    1,99% ▲

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 1 mei a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.