Merius Hypotheken wijzigt de rente per woensdag 29 april en vrijdag 1 mei 2020. De verlaging gaat in op 29 april. De verhoging van de rentetarieven gaat in op 1 mei 2020.

Hieronder vindt u het nieuwe renteoverzicht voor de aflosvormen annuïtair, lineair en aflossingsvrij. De rente voor het overbruggingskrediet is een vaste rente voor de volledige looptijd van de overbrugging.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 30 april a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.

Doorlooptijd Merius compleet dossier: 8 werkdagen.