Lloyds Bank

Op maandag 9 maart passen wij ons beleid voor aflossingsvrije hypotheken aan. Ons nieuwe beleid geldt voor nieuwe aanvragen die wij vanaf die datum ontvangen.

 

Wat verandert er?

  • Elke klant kan een aflossingsvrije hypotheek aanvragen tot maximaal 50% van de marktwaarde van de woning. Een bestaande aflossingsvrije hypotheek is niet meer nodig voor het aanvragen van een aflossingsvrij leningdeel bij Lloyds Bank
  • Alle aflossingsvrije leningdelen worden consumptief getoetst (box 3), Op voorlegbasis mbt overgangsrecht box 1 toets mogelijk.
  • Elke aanvrager kan nu het ‘te bereiken (prognose) pensioeninkomen’ aantonen. De leeftijdsgrens van 50 jaar, waarbij alleen met al opgebouwd pensioeninkomen werd gerekend, komt hiermee te vervallen.

Let op: Dit beleid geldt alleen voor zuivere aflossingsvrije leningdelen. Voor leningdelen met verpande en gekoppelde kapitaalverzekeringen geldt voor dat deel het standaard acceptatiebeleid van Lloyds Bank.

 

Voorbehoud
Lloyds Bank heeft een vooraf vastgesteld budget dat mag worden uitgegeven aan aflossingsvrije hypotheken. Zodra het maximum van het budget nadert, behouden wij ons het recht voor om ons beleid te wijzigen of om het aanvragen van een aflossingsvrij leningdeel tijdelijk stop te zetten.