ING

Het ING Acceptatiebeleid wijzigt vanaf 1 maart 2020 op een aantal onderdelen.

 

Onderstaand de belangrijkste wijzigingen:

  • Aanvragers met een verblijfsvergunning type I en bijzonderheid Kennismigrant mogen nu 100% van de marktwaarde financieren

Wanneer de aanvrager een verblijfsvergunning type I heeft en voor bepaalde tijd in Nederland is en het inkomen is nodig voor de financiering, verruimt ING de maximale financiering van 90% naar 100% van de marktwaarde.

Daarmee vullen we een behoefte van de kennismigrant in. We sluiten hiermee ook aan op NHG.

  • Financiering woonboerderij

Onder een woonboerderij wordt een woonhuis verstaan dat een voormalige agrarische bedrijfs- of dienstwoning is geweest. Financiering van een woonboerderij is mogelijk wanneer aan de volgende voorwaarden is voldaan:

    • er is sprake van een bestemming ‘wonen’ óf;
    • er is sprake van een plattelandswoning; dit is een voormalige agrarische bedrijfswoning die door derden, die geen functionele binding hebben met het bedrijf, mag worden bewoond. Deze woningen hebben in het bestemmingsplan de aanduiding ‘specifieke vorm van agrarisch: plattelandswoning’

 

Taxatierapport woonboerderij
Indien de woning een woonboerderij is en voldoet aan de voorwaarden voor financiering zijn de gebruikelijke ING voorwaarden voor waardebepaling van de woning van toepassing. Echter bij minder courante woonboerderijen zijn er onvoldoende referentiepanden beschikbaar, in die gevallen kan er niet gevalideerd worden. ING accepteert in die gevallen een niet-gevalideerde taxatie.

  • Waardepeildatum taxatierapport

De waardepeildatum van het rapport mag op datum uitbrengen bindend aanbod niet ouder zijn dan zes maanden, hiermee sluiten we aan op NHG. Voorheen was de datum ontvangst van het rapport leidend.