Per 17 februari 2020 wijzigen wij onze tarieven.

Het gaat hierbij zowel om een verhoging als een verlaging van de tarieven.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 14 februari a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.