Lloyds Bank

Op 24 januari 2020 wijzigen wij enkele rentetarieven met een rentevastperiode van 5 jaar en langer.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk donderdag 23 januari a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.