Per 18 december 2019 verhogen wij onze tarieven.

Het gaat hierbij om de rente vaste periodes van 20 en 30 jaar vast.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 17 december a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.