Lloyds Bank

Op 2 december 2019 wijzigen wij een aantal rentetarieven van de Lloyds Bank Hypotheek (1) voor hypotheken zonder NHG (Nationale Hypotheek Garantie). Enkele rentetarieven dalen met 0,05% en enkele rentetarieven stijgen met maximaal 0,11%.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk vrijdag 29 november a.s. vóór 16.00 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.