Per woensdag 27 november 2019 verlagen we het tarief voor NHG hypotheken met een rentevasteperiode van 25 en 30 jaar. Daarnaast verhogen we het tarief voor niet-NHG hypotheken met een rentevasteperiode van 20 jaar en alle marktwaarden.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Voor compleet ingevulde digitale aanvragen, die uiterlijk dinsdag 26 november a.s. vóór 15.30 uur door ons zijn ontvangen, brengen we een renteaanbod uit tegen de oude rente.