Wij hebben onze rentetarieven gewijzigd.

Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.

Marktwaarde \ Rente vast periode 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar
NHG -0,04% -0,04% -0,04% -0,04%
LTV ≤60% -0,02% -0,02% -0,03% -0,03%
LTV >60% – ≤80% -0,01% -0,01% -0,01% -0,01%
LTV >80% – ≤95% -0,01% -0,03% -0,02% -0,02%

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.