Wij hebben onze rentetarieven gewijzigd.

Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.

Marktwaarde \ Rente vast periode 15 jaar 20 jaar 25 jaar 30 jaar
LTV ≤60% +0,05% +0,03% +0,04% +0,04%
LTV >60% – ≤80% +0,03% +0,03% +0,04% +0,04%

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Om de juiste rente in de gewenste rentevasteperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk donderdag 14 november 2019, 15.00 uur bij Home Invest aanwezig te zijn.