Met ingang van maandag 11 november 2019 wijzigt Vista Hypotheken haar rentetarieven. Dit betreft zowel een verhoging als een verlaging van de tarieven.

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Let op! In de overzichten in de bijlagen is er een onderscheid gemaakt tussen de rentetarieven met en zonder de Energielabel-A rentekorting.

 

Aanvragen
Om de juiste rente in de gewenste rentevasteperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk vrijdag 8 november 2019, 16.00 uur bij Home Invest aanwezig te zijn