Wijziging aanleveren documenten bij echtscheiding

Wanneer u een hypotheekaanvraag doet voor een klant die in het verleden gescheiden is, dan is het vanaf vandaag noodzakelijk altijd de volgende documenten aan te leveren:

  1. Notariële conceptakte van verdeling
  2. Echtscheidingsvonnis
  3. Echtscheidingsconvenant
  4. Uittreksel burgerlijke stand van zaken (echtscheiding/ontbinding partnerschap)

Eerder was dit alleen nodig wanneer de echtscheiding in de afgelopen 12 jaar had plaatsgevonden. Met deze wijziging sluit Nationale-Nederlanden aan bij het beleid van NHG.

 

Hypotheekaanvraag voor DUOkoop mogelijk

Vanaf vandaag is het mogelijk om bij Nationale-Nederlanden een hypotheekaanvraag te doen voor DUOkoop. Met DUOkoop koopt de klant een huis en huurt hij de grond onder het huis van DNGB (De Nationale Grondbank).

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De hypotheekaanvraag is voor de aankoop van een woning
  • De klant gaat zelf in het huis of appartement wonen
  • De klant heeft de afgelopen 12 maanden in Nederland gewoond
  • De waarde van de grond mag niet meer dan 50% van de totale waarde van de woning bedragen.

 

Kijk hier voor de benodigde documenten bij zelfbouw