Dalrente eerste drie weken bij HollandWoont, Robuust Hypotheken en de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek 

Als na het uitbrengen van het renteaanbod de rente daalt dan heeft de klant recht op de laagste rente gedurende deze drie weken. Echter, het wil wel eens voorkomen dat het hypotheekaanbod binnen drie weken wordt uitgebracht. In het hypotheekaanbod geven wij aan dat de klant akkoord gaat met de genoemde rentes en dat tussen het moment van het hypotheekaanbod en het passeren van de hypotheekakte de rente niet meer kan wijzigen.

Voor HollandWoont, Robuust Hypotheken en Hypotrust Vrij Leven geldt dat als het hypotheekaanbod binnen drie weken is uitgebracht én de rente daalt daarna de klant nog steeds recht heeft op de lagere rente. Als het maar binnen die drie weken van het renteaanbod blijft. Als de rente gedaald is sturen wij voor passeren een brief naar de notaris waarin we aangeven dat de rente aangepast kan worden naar die lagere rente.

Bij de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek geldt ook een zogenaamde dagrente. Dit staat als volgt beschreven:

Door het ondertekenen van het hypotheekaanbod ga je akkoord met de genoemde rentes. Bijvoorbeeld: als je binnen de eerste vier maanden passeert na het uitbrengen van het renteaanbod en de rente is op dat moment lager dan de rente in je hypotheekaanbod, dan heb je recht op die lagere rente. Als je na vier maanden passeert dan kijken we naar de verlengingsdatum: dus precies vier maanden na het uitbrengen van het renteaanbod. Als de rente op dat punt lager is dan de rente in je hypotheekaanbod, dan heb je recht op die lagere rente.

 

November en december: dé oversluitkans

HollandWoont, Hypotrust Vrij Leven Hypotheek

De komende tijd is voor veel klanten dé oversluitkans. Nu nog geldt voor oversluiten naar NHG de hoogte van de restschuld van de huidige hypotheek als norm.

Voorbeeld:
Het onderpand is €400.000,- waard en de restschuld van de huidige hypotheek bedraagt €280.000,-. Oversluiten binnen NHG is dan in principe mogelijk. 

Straks, vanaf 1 januari 2020 kan bovenstaand voorbeeld niet meer. Niet alleen de restschuld van de huidige hypotheek, maar ook de waarde van het onderpand is dan leidend voor de bepaling of oversluiten naar NHG mogelijk is. De waarde van de woning mag in 2020 namelijk niet meer bedragen dan de dan van toepassing zijnde kostengrens van NHG (€310.000,- zonder EBV of €328.600,- met EBV).

Voor de labels HollandWoont en Hypotrust Vrij Leven Hypotheek is het mogelijk om over te sluiten binnen NHG zonder borgtocht provisie. Voor beiden wordt de B4 regeling gehanteerd waarbij de klant onder voorwaarden niet 0.9% borgtocht hoeft te betalen, maar slechts € 1,-. Dit kan bijna bij geen enkele hypotheekverstrekker. Uitgebreide informatie over dit onderwerp vindt u terug in de acceptatiekaders van HollandWoont en de Hypotrust Vrij Leven Hypotheek.