De ingangsdatum van de rentewijziging is dinsdag 5 november a.s.

In de overzichten is er een onderscheid gemaakt tussen de rentetarieven met en zonder de Energielabel-A rentekorting.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Aanvragen
Om de juiste rente in de gewenste rentevasteperiode en de betreffende risicoklasse te kunnen garanderen dienen aanvragen compleet en correct uiterlijk maandag 4 november 2019, 16.00 uur bij Home Invest aanwezig te zijn.