HOME INVEST heeft een samenwerking met verzekeringsmakelaar JNPG (www.jnpg.nl) voor de collectieve inkoop van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor u als financiële dienstverlener. Veel van onze deelnemers hebben hier reeds vorig gebruik van gemaakt!.

Dit biedt extra voordeel! Je ontvangt een forse uitbreiding van de dekking tegen een substantieel lagere premie, ook indien Makelaardij/Taxatie OZ tot de werkzaamheden van je organisatie behoren. JNPG is een onafhankelijke verzekeringsmakelaar, gespecialiseerd in het onderbrengen van (beroeps)aansprakelijkheids- en cyberrisico’s. JNPG is opgericht door voormalig management van Schouten Insurance International en is inmiddels de leidende aanbieder in dit marktsegment.

Het geheel vrijblijvende voorstel:

 • 15% korting op uw lopende beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  Vanwege de collectieve inkoop wordt een korting aangeboden van 15% op de premie van uw lopende  (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering.
 • Korting ook voor andere activiteiten

Biedt je huidige polis naast de werkzaamheden financiële dienstverlening ook dekking voor andere hoedanigheden, zoals administratiekantoor of makelaar in onroerende zaken dan geldt het voorstel ook hiervoor. Het maakt daarbij niet uit of de activiteiten (eventueel vanuit een andere entiteit) onder dezelfde polis dan wel een separate polis zijn ondergebracht.

 • Kosteloze Cyberdekking
  Kosteloze uitbreiding van uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een cyberaansprakelijkheid- en cyberschadedekking
 • Ruimste verzekeringsvoorwaarden in de branche
  De verzekeringsvoorwaarden van JNPG bieden thans de ruimste dekking die er voor beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheid van financiële dienstverleners worden aangeboden. De highlights kunt u hier nalezen opvragen. voorwaarden BAV voorwaarden aanvullende cyber dekking
 • Volledige inloopdekking
  Met het aanvaarden van ons voorstel zal de continuïteit van uw verzekering worden geborgd. Het inlooprisico wordt volledig meeverzekerd.

Hoe kunt u gebruikmaken van ons voorstel?
Indien u akkoord gaat met dit voorstel ontvangen wij graag vóór 30 oktober 2019  het opdrachtbevestigingsformulier retour, voorzien van datum en een handtekening en een kopie van uw huidige polis van 2019.