Venn Hypotheken

Venn Hypotheken
Vanaf nu hebben wij weer een aantal hele mooie verbeteringen doorgevoerd:

 1. Bewijs eigen middelen aantonen vanaf € 15.000,00 (dit was € 12.000,00). Bij NHG -> Altijd aantonen.
 2. Niet meer opvragen van verbouwingsspecificatie. Deze maakt namelijk al standaard deel uit van het taxatierapport. Scheelt weer een op te vragen document.
 3. Niet meer opvragen van jaarcijfers voor aanvragen met én zonder NHG. Alleen de inkomensverklaring is nog benodigd en wordt dus enkel opgevraagd.
 4. Zelfstandigen vanaf 1 jaar (NHG). Venn Hypotheken is nu NHG-volgend.
  Vanaf nu kunnen zelfstandigen die minimaal 12 maanden staan ingeschreven bij de KvK of aantoonbaar minimaal 12 maanden bedrijfsmatig actief zijn, een hypotheek met NHG-garantie afsluiten.
  Voor zelfstandigen die een hypotheek zonder NHG aanvragen, verandert er niets. Zij moeten minimaal 3 jaar actief zijn.
 5. Uitbreiding box 3: aflossen aflopend krediet.
  Het is vanaf nu mogelijk om bij een oversluiting, een verhoging of een tweede hypotheek (zonder NHG) een aflopend krediet (AK), welke vermeldt staat in het BKR, in te lossen uit hypotheekgelden.
 6. Overbruggingskrediet nu ook als woning niet is verkocht.
  Vanaf nu kan de klant een overbruggingskrediet afsluiten ook als de woning nog niet is verkocht. Dit geldt zowel voor hypotheken met als zonder NHG. De stukkensturing wordt volledig ondersteund door Estate. Voor NHG gelden er opschortende voorwaarden. Hiervoor is de afwijkingenkaart aangepast. Onder niet verkocht wordt verstaan:

  • Verkocht onder voorbehoud
  • Niet verkocht: Woning staat te koop.

  In dit geval is de maximale overbrugging: 80% van de overwaarde van de huidige woning.

  De overwaarde wordt als volgt bepaald:

  • Woning verkocht onder voorbehoud: Verkoopprijs (verkoopakte) – restant hypotheek = overwaarde
  • Woning niet verkocht: Vraagprijs (woningsite) – restant hypotheek = overwaarde

 

Volgende week ontvangen we een nieuwe versie van de kredietgids en afwijkingenkaart NHG.