Syntrus
De nieuwe rente gaat in op 31 juli 2019

Kijk bijvoorbeeld naar het 20 jaars tarief van onze Basishypotheek:

NHG 2,20 %
t/m 60% marktwaarde 2,30 %
t/m 80% marktwaarde 2,38 %
t/m 90% marktwaarde 2,40 %
meer dan 90% marktwaarde 2,50 %

 

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.

 

Merius
Wij hebben onze rentetarieven gewijzigd.

Onderstaande tabel is een overzicht van de wijzigingen.

Klik hier voor het volledige tarievenoverzicht.